Aanmelden
Stappen in de aanmeldings-procedure

Iedere aanmelding wordt serieus genomen en iedere aanmelding verdient onze aandacht. We willen de bezoekregeling zo vlekkeloos mogelijk laten verlopen en daarom wordt een en dezelfde procedure gevolgd, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Deze procedure verloopt als volgt:

1. U meldt zich schriftelijk of telefonisch aan

per post met het aanmeldingsformulier, klik hier om het exemplaar te downloaden.
of telefonisch bij Stichting Omgangshuis Zeist 030 – 227 16 53
of via e-mail: info@omgangshuiszeist.nl

2. Vervolgens nodigen wij u uit voor een gesprek

U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator. Voordat ouders gebruik kunnen gaan maken van de Stichting Omgangshuis Zeist, heeft de coördinator van het omgangshuis een gesprek met elk van de ouders afzonderlijk.

Zij legt hierbij uit hoe het omgangshuis werkt en wat er van de ouders verwacht wordt en wat de ouders kunnen verwachten. Ook wordt algemene informatie gevraagd van beide ouders. Eventuele bijzonderheden rondom het kind worden vastgelegd.

Voor registratie van elke gebruiker van het omgangshuis zal een pasfoto en een legitimatiebewijs worden gevraagd. Tevens krijgen de ouders uitgelegd welke huisregels in het omgangshuis gelden.

3. We leggen afspraken vast

Indien de ouders gebruik willen gaan maken van het omgangshuis, ondertekenen zij allebei een overeenkomst met de Stichting Omgangshuis Zeist en maken zij een principeafspraak voor wat betreft de data. Door ondertekening van de overeenkomst verbinden de ouders zich aan de daarin genoemde huisregels.

4. Financiële bijdrage

Er wordt van elke ouder een financiële bijdrage gevraagd. De kosten bedragen €50,- per ouder voor 5 bezoeken. De bezoekregeling in het omgangshuis te Zeist zal pas beginnen als de financiële bijdragen zijn voldaan en de pasfoto’s en een kopie van de legitimatiebewijzen zijn ingeleverd.