Over ons
Stichting Omgangshuis Zeist

De Stichting Omgangshuis Zeist heeft een bestuur bestaande uit vijf leden.
Een coördinator zorgt voor de praktische uitvoering.

Wat bieden wij

Stichting Omgangshuis Zeist biedt een oplossing aan iedereen die bij een echtscheiding een goede en veilige plek zoekt voor de omgang met de kinderen. Het omgangshuis is opgezet als een neutrale en veilige plaats waar het kind de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten zonder dat de ouders elkaar tegen hoeven te komen.

Ook als ouders uit elkaar gaan heeft een kind recht op contact met allebei zijn of haar ouders. Eén op de drie huwelijken strandt. Een goede bezoekregeling is dan vaak een probleem. Het omgangshuis kan dan een oplossing bieden. Het omgangshuis kan de angst wegnemen voor (verwacht of vermeend) ongewenst gedrag van de andere ouder.

Langdurige problemen kunnen voorkomen worden door vroegtijdig voor Stichting Omgangshuis Zeist te kiezen, dit kan ook al vóórdat ouders naar een advocaat, mediator of rechter gaan, of gewoon samen besluiten elk een eigen weg te gaan. Stichting Omgangshuis Zeist maakt het mogelijk dat de niet-verzorgende ouder het kind na de scheiding op een goede en veilige plek kan blijven ontmoeten. Er is altijd toezicht aanwezig. De gemeente Zeist financiert het Omgangshuis, daardoor hebben inwoners van deze gemeente voorrang bij inschrijving.

Wanneer kunt u bij het omgangshuis terecht?

Op zaterdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. Stichting Omgangshuis Zeist heeft de beschikking over meerdere ruimtes waar ouders en kinderen samen kunnen praten en spelen. Er zijn voorzieningen voor kinderen aanwezig. Met mooi weer kan er buiten gespeeld worden; er is een afgesloten speelplaats met een zandbak.


Voor wie is het omgangshuis bedoeld?

Ouders kunnen tijdens of na een echtscheiding gebruik maken van de faciliteiten van het omgangshuis als er jonge kinderen bij betrokken zijn (tot 10 jaar). Deze mogelijkheid wordt ook geboden aan grootouders en hun kleinkinderen, of pleegkinderen en hun ouders.


Hoe lang kunt u gebruik maken het omgangshuis?

Ouders/ex-partners kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Stichting Omgangshuis Zeist zo lang het nodig is, maar het omgangshuis is bedoeld als tijdelijke faciliteit. Na een reeks van 5 bezoeken wordt er gekeken of verder gebruik nodig en nuttig is.