Stichting Omgangshuis Zeist

Een veilige ontmoetingsplek voor ouder en kind

Als ouders in scheiding (nog) niet in staat zijn om met elkaar een omgangsregeling af te spreken en jonge kinderen hebben (tot 10 jaar), dan biedt het Omgangshuis een neutrale en veilige plek voor een ontmoeting tussen de niet-verzorgende ouder en het kind*. Het ontmoeten en kennen van beide ouders is een basisrecht van elk kind en van groot belang voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Het Omgangshuis is een veilige haven, ook in die gevallen waarin mogelijk bedreigende omstandigheden spelen, zoals gevaar voor ontvoering of huiselijk geweld.

Voor veel van de kinderen waarvoor de Stichting bezoeken regelt, geldt dat er al andere omgangsregelingen zijn geprobeerd, die helaas niet succesvol waren. Het Omgangshuis Zeist is dan een laatste mogelijkheid. De Stichting bemiddelt niet tussen de ouders, maar biedt alleen een veilige plek voor een ontmoeting tussen ouder en kind, waarbij ouders elkaar niet hoeven tegenkomen.

* Deze mogelijkheid wordt ook geboden aan grootouders en hun kleinkinderen en aan pleegouders en hun pleegkinderen.