Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Veel ouders die zelf niet tot een omgangsregeling kunnen komen, worden doorverwezen naar het Omgangshuis door een rechter, mediator of gezinsvoogd. Zij kunnen natuurlijk ook zelf het initiatief nemen om contact te zoeken met het Omgangshuis via het aanmeldformulier.

Iedere aanmelding wordt serieus genomen en verdient onze volle aandacht. We willen de bezoekregeling zo vlekkeloos mogelijk laten verlopen en volgen daarom een vast procedure. Zo weet iedere ouder vanaf het begin waar hij of zij aan toe is.

Het verloop van de aanmelding:

1. U kunt zich schriftelijk of telefonisch aanmelden via één van de volgende mogelijkheden:

  1. Website: vul het formulier in op het aanmeldformulier via deze link Aanmeldformulier
  2. Brief: schrijf een brief naar Stichting Omgangshuis Zeist, De Clomp 1904, 3704 KS Zeist
  3. E-mail: stuur een e-mail naar  info@omgangshuiszeist.nl
  4. Telefonisch: bel met 030 – 227 16 53

2. Vervolgens nodigen wij u uit voor een gesprek

Na aanmelding nodigt de coördinator van het Omgangshuis beide ouders afzonderlijk uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats in het buurthuis De Koppeling, De Clomp 1904 in Zeist-West. Tijdens het gesprek wordt uitgelegd hoe het Omgangshuis werkt en wat de beide ouders en hun kind(eren) van de bezoekregeling kunnen verwachten. De coördinator vraagt beide ouders om de nodige persoonlijke informatie en legt eventuele bijzonderheden over het kind vast. Beide ouders moeten een pasfoto en een kopie van een legitimatiebewijs inleveren.

3. We leggen afspraken vast

Als de ouders besluiten gebruik te willen maken van het Omgangshuis krijgen zij uitleg over het halen en brengen van hun kind(eren) en over de huisregels (link) die gelden tijdens de ontmoetingen. Daarna tekenen zij een overeenkomst met de Stichting en maken afspraken voor 5 bezoeken op zaterdagmiddagen. Door ondertekening van de overeenkomst verbinden de ouders zich aan de gemaakte afspraken en aan de huisregels.

4. Financiële bijdrage

Van beide ouders wordt een financiële bijdrage in de kosten gevraagd. Deze bedraagt € 50,00 per ouder voor 5 bezoeken.

5. Duur van de bezoekregeling

Ouders kunnen gebruik maken van het Omgangshuis zolang dat nodig is, maar moeten zich wel realiseren dat het bedoeld is als tijdelijke bezoekregeling. Na een reeks van 5 bezoeken wordt in overleg met alle betrokkenen, dus ook bijvoorbeeld met een gezinsvoogd, bekeken of verder gebruik nodig en nuttig is.