Stichting Omgangshuis Zeist

Ouders kunnen tijdens of na een scheiding gebruik maken van het Omgangshuis, als zij (nog) geen afspraken hebben kunnen maken over een omgangsregeling en jonge kinderen hebben (tot 12 jaar).

Het Omgangshuis Zeist lost onderliggende problemen niet op, maar richt zich louter en alleen op het realiseren van een veilige plek voor een ontmoeting tussen ouder en kind. Door bezoeken aan het Omgangshuis Zeist worden complexe problemen beter hanteerbaar, waardoor uiteindelijk vertrouwen kan ontstaan in een zelfstandige omgangsregeling.

Op dit moment wordt het bestuur van de Stichting Omgangshuis Zeist gevormd door 2 personen:

  • Marion Hoogenbosch
  • Remco van Duuren

De Stichting werkt nauw samen met Centrum Jeugd en Gezin en andere organisaties op het gebied van de jeugdzorg.

Het bestuur heeft een beroepskracht in dienst die optreedt als coördinator en dagelijks aanspreekpunt en boegbeeld van het Omgangshuis is. Zij wordt ondersteund door een dertigtal goed opgeleide vrijwilligers, die evenals het bestuur en de coördinator, allen een VOG hebben overlegd.

De Stichting wordt gefinancierd door de Gemeente Zeist en de ouderbijdragen. De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 67291740.

Aanvullende informatie over privacy staat in de onderstaande privacyverklaring: