Hoe verloopt een bezoek?

De bezoeken vinden plaats in wijkcentrum De Koppeling in Zeist-West op zaterdagmiddag. Daar mag de Stichting gebruik maken van een bestaande kinderspeelzaal. De locatie is zo ingericht dat ouders elkaar tijdens het brengen en ophalen van hun kind(eren) elkaar niet kunnen ontmoeten.

De verzorgende ouder brengt het kind en wacht samen met het kind en een van de vrijwilligers van het Omgangshuis 15 minuten in een aparte ruimte. De ontvangende ouder komt 15 minuten later aan en wordt in een aparte ruimte ontvangen. De verzorgende ouder haalt het kind na een uur en drie kwartier weer op. Daarbij wordt dezelfde procedure gevolgd, maar nu in omgekeerde volgorde. De ontvangende ouder mag pas vertrekken als de verzorgende ouder en het kind 15 minuten weg zijn. Zo worden ongewenste ontmoetingen voorkomen.

Tijdens het verblijf van de kinderen in het Omgangshuis is in elke ruimte continue toezicht door vrijwilligers van de Stichting. Zij bieden de nodige veiligheid en helpen om een ontspannen sfeer te creëren. Ouders mogen de ruimtes niet verlaten tijdens het bezoek.
In de speelruimtes (binnen en buiten) zijn speelgoed en spelletjes aanwezig.

Na 5 bezoeken, wat dan?

Natuurlijk hopen we dat er in deze periode vertrouwen ontstaat tussen de ouders, zodat ze samen een omgangsregeling kunnen afspreken. Op basis van ervaring weten we dat in veel gevallen de ouders na de bezoeken aan het Omgangshuis gezamenlijk tot een bezoekregeling komen.

De coördinator houdt regelmatig contact met alle partijen. In overleg is verlenging van de regeling mogelijk, want niet iedereen komt er uit met 5 bezoeken.